Frans Blog

FRANS – Lichidare Judiciara

May

13

Impozit minim pentru societati aflate in dizolvare

By admin

Impozit minim pentru societati aflate in dizolvare, lichidare sau insolventa:

Societatile comerciale aflate in anul 2010 în procedura de dizolvare, lichidare în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, datorează impozit minim până la data radierii din Registrul Comerţului .

Totodata firmele care se află în insolvenţă sau în procedura de reorganizare judiciară potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, datorează impozit minim anual până la îndeplinirea formalităţilor şi condiţiilor cerute de lege pentru încetarea existenţei acestora respectiv radiere.

Prevederile art. 18 alin. (2) din Codul fiscal nu se aplică societăţilor în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, conform prevederilor art. 237 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care contribuabilii intră în inactivitate temporară în cursul anului, prevederile art. 18 alin. (2) se aplică pentru perioada cuprinsă între începutul anului şi data când societatea înregistrează la oficiul registrului comerţului cererea de înscriere de menţiuni. Dacă perioada de inactivitate temporară încetează în cursul anului, contribuabilii aplică prevederile art. 18 alin. (2) de la data încetării inactivităţii temporare, corespunzător cu perioada din an rămasă până la 31 decembrie.

Cu toate ca nu exista o prevedere clara in Codul Fiscal cu privire la plata impozitului minim efectuat de catre societatile aflate in lichidare sau insolventa reprezentantii Ministerului Finantelor Publice prin portavocea d-lui Dragos Doros afirma ca aceste obligatii rezulta din faptul ca :
- In conformitate cu prevederile art.233 din Legea nr. 31 privind societatile comerciale, dizolvarea unei societati are ca efect deschiderea procedurii lichidarii, societatea pastrandu-si personalitatea juridica pana la terminarea operatiunii de lichidare respectiv,rediere.

- In aceasta perioada persoana juridica realizeaza venituri rezultate din operatiunile de lichidare, respectiv din vanzarea imobilelor si orice avere mobiliara, lichidarea si incasarea creantelor si din alte operatiuni de comert referitoare la lichidare, etc.
Baza legala:
- OUG nr. 34/11.04.2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249/14.04.2009;
- HG nr. 488/28.04.2009 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286/30.04.2009

Leave a comment